7 Mart 2015tarihinde AGÜ Sümer Kampüsü’de düzenlenen etkinliğe aşağıda isimleri verilen kişiler katılmıştır. Etkinlik’te AGÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün başarılı bir gelec