2018-02-27 12:00:00

AGÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü “CE 363 Soil Mechanics” ve “CE 464 Ground
Improvement” dersleri kapsamında Kayseri kent merkezinin en uzun alt geçidinin
yapım aşamalarına 19.10.2017 ve 23.02.2018 tarihlerinde teknik geziler
gerçekleştirilmiştir.
Buna göre, Tuna ve 30 Ağustos Kavşakları, Kayseri’nin en uzun alt geçidiyle
geçilecektir. Toplam altgeçit uzunluğu 780 metre olacak olup, bu mesafenin Tuna
Kavşağı’nda 130 metresi, 30 Ağustos Kavşağı’nda ise 140 metresi kapalı kesit
olarak inşa edilecektir. Proje bitiminde alt geçide giren araçlar kesintiye
uğramadan bu iki kavşağı trafik ışığı olmadan geçebilecek ve bu sayede Kocasinan
Bulvarı’ndaki trafik çok daha akıcı hale getirilmiş olacaktır..