Burak UZAL, Associate Professor

Ph.D.: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 2007.

Research Interests: İleri bağlayıcı malzemeler, beton için doğal mineral katkı malzemeleri, çevre dostu çimento-beton sistemleri, hafif beton, yüksek-performanslı beton, yüksek miktarda mineral katkı malzemesi içeren çimento ve beton sistemleri, çimento esaslı malzemelerin mikro ve nano yapıları.

E-mail: burak.uzal@agu.edu.tr

Home Page: aves.agu.edu.tr/burak.uzal/

 

Cihan ÇİFTCİ, Assistant Professor

Ph.D.: Massachusetts Üniversitesi, Amherst, İnşaat Mühendisliği, 2012.

Research Interests: Deprem mühendisliği, yapı mekaniğinde olasılıksal yöntemler, yapıların statik ve dinamik analizi, Monte-Carlo simülasyonları, sonlu elemanlar yöntemi, yapı güvenliği, çelik yapı tasarımı, ağaç dinamiği, ağaçların risk değerlendirmesi

E-mail: cihan.ciftci@agu.edu.tr

Home Page: aves.agu.edu.tr/cihan.ciftci/

 

Niğmet UZAL, Associate Professor

Ph.D.: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, 2007.

Research Interests: Su ve atıksu arıtımında membran prosesler, Endüstriyel atıksu arıtımı ve yeniden kullanımı, Fizikokimyasal arıtım prosesleri, Anaerobik biyoteknoloji

E-mail: nigmet.uzal@agu.edu.tr

Home Page: aves.agu.edu.tr/nigmet.uzal/

 

Ayşegül ÖZGÜNER, Assistant Professor

Ph.D.: Bilkent Üniversitesi, Matematik, 2013.

Research Interests: Cebirsel ve geometrik topoloji, eğrilerin projektif uzaydaki topolojileri, altıncı dereceden basit tekilliği olan eğrilerin sınıflandırılması, altıncı dereceden Zariski çiftleri

E-mail: aysegul.akyol@agu.edu.tr

Home Page: 

 

Müge AKIN, Assistant Professor

Ph.D.: ODTÜ, Jeoloji Müh., 2009.

University of Washington, Seattle, USA

Research Interests: Sismik mikrobölgeleme, deprem jeolojisi, zemin ve kaya mekaniği, zeminlerde sıvılaşma, sismik tehlike analizleri, kaya düşmesi, CBS

E-mail: muge.akin@agu.edu.tr

Home Page: aves.agu.edu.tr/muge.akin/

 

Yusuf Çağatay ErşanAssistant Professor

Ph.D.: Ghent Üniversitesi, Biyobilimler Mühendisliği, 2016

Research Interests: Biyobeton, kendini iyileştiren malzemeler, düşük maliyetli bakteri taşıyıcıları, beton katkı malzemeleri, doğal taşların yüzey iyileştirmesi, çelik korozyonunun inhibisyonu, biyogranülasyon, extremofil bakteriler, biyolojik yöntemlerle atık su arıtımı, biyojenik çöktürme, moleküler tekniklerle bakteri karakterizasyonu, çevre mikrobiyolojisi

E-mail: yusuf.ersan@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: aves.agu.edu.tr/5075/