Program Eğitim Amaçlarına Ulaşıldığının Değerlendirilmesi Prosedürü
 

Anketler

İşveren Anketi (Mezun)

Mezun Anketi

Mezuniyet Öncesi Anketi

 

AGÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü MÜDEK Tarafından Akredite Edildi

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 01.05.2023-30.09.2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 2 yıllığına akredite edilmiştir.

MÜDEK'in amacı, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, böylece, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirilerek toplumun refahının ileri götürülmesini sağlamaktır.

https://www.mudek.org.tr/tr/akredit/akredite2023.shtm