Program Amaçları:

AGÜ İnşaat Mühendisliği Programı şunları hedefler:

 • Mühendislik biliminin temellerine hâkim, analitik/sayısal düşünme ve inşaat mühendisliği alanında tasarım becerisine sahip mezunlar yetiştirmek.
 • Profesyonel ve sosyal hayatta yenilikçiliği ve liderliği vurgulamak.
 • Takım çalışmasını ve bireysel kabiliyetlerin gelişimini teşvik etmek.
 • Profesyonel hayatta etik davranışın önemini öğretmek.
 • Günümüzün başlıca küresel sorunlarına hitabeden ulusal ve uluslararası şirketlerde/organizasyonlarda çalışan mezunlar yetiştirmek.

Program Çıktıları:

 • Matematik ve fen bilgilerini mühendislik problemlerine uygulama becerisi.
 • İnşaat mühendisliği deneylerini gerçekleştirme, ortaya çıkan verileri analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • İnşaat mühendisliği bağlamında sistem, bileşen ya da süreç tasarlama becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisi.
 • Etkili biçimde iletişim kurma becerisi.
 • Yönetim, iş, toplum politikası ve liderlikteki temel kavramları açıklayabilme becerisi.
 • Hem bireysel hareket etme hem de çok uluslu ve çok disiplinli takımlarda çalışma becerisi.
 • Küresel ve güncel meselelere dair bilgiler.
 • Etik ve mesleki sorumlulukları içselleştirme.
 • Hayat boyu öğrenmenin içinde yer alma becerisi.