Eğitim Amaçları:

AGÜ İnşaat Mühendisliği Programı şunları amaçlar:

 • İnşaat mühendisliği alanında yurtiçinde veya yurtdışındaki özel sektör kuruluşları ile kamu kuruluşlarında inşaat mühendisliği konularında uzman, teknik eleman ya da yönetici olarak çalışırlar. 

 • Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerin inşaat mühendisliği ile ilgili bölümlerinde lisansüstü eğitimlerine devam ederek akademik pozisyonlarda görev alırlar. 

 • Yenilikçi ve girişimci bireyler olarak ulusal veya küresel teknolojik ihtiyaçlar doğrultusunda topluma katkıda bulunmak üzere inşaat mühendisliği ile ilgili alanlarda ulusal veya uluslararası iş ve girişim projelerinde yer alırlar.

Program Çıktıları:

 • Matematik ve fen bilgilerini mühendislik problemlerine uygulama becerisi.

 • İnşaat mühendisliği deneylerini gerçekleştirme, ortaya çıkan verileri analiz etme ve yorumlama becerisi.

 • İnşaat mühendisliği bağlamında sistem, bileşen ya da süreç tasarlama becerisi.

 • Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formülleştirme ve çözme becerisi.

 • Etkili biçimde iletişim kurma becerisi.

 • Yönetim, iş, toplum politikası ve liderlikteki temel kavramları açıklayabilme becerisi.

 • Hem bireysel hareket etme hem de çok uluslu ve çok disiplinli takımlarda çalışma becerisi.

 • Küresel ve güncel meselelere dair bilgiler.

 • Etik ve mesleki sorumlulukları içselleştirme.

 • Hayat boyu öğrenmenin içinde yer alma becerisi.