Bölümümüz ilk öğrencilerini  2013 yılında almış olup 2018 yılında ilk mezunlarını, 2019 yılında ikinci mezunlarını ve 2020 yılında da üçüncü mezunlarını vermiştir.

2018 Mezunlarımız

2018 yılında 16 öğrencimiz bölümümüzden mezun olmuştur. İlk mezunlarımızın 14’ü ya çalışıyor ya da yüksek lisans eğitimlerine devam ediyorlar. 3 mezunumuz ise hem çalışıp hem de yüksek lisans eğitimlerine devam etmektedirler.

İlk mezunlarımızın 7’si yüksek lisans eğitimine devam ederken 9’u yüksek lisans eğitimine devam etmemektedir. Mezunlarımızdan biri yüksek lisans eğitimine yurtdışında devam ederken diğerleri Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde yüksek lisans eğitimine devam etmekteler.

Mezunlarımız kamu ve nitelikli özel sektör kuruluşları ile üniversitelerin akademik kadrolarında görev yapmaktadırlar. Bunlardan birisi de yurtdışında (Kuveyt) bir inşaat şirketinde çalışmaktadır.

 

2019 Mezunlarımız

2019 yılında 19 öğrencimiz bölümümüzden mezun olmuştur. 2019 mezunlarımızın 12’si ya çalışıyor ya da yüksek lisans eğitimlerine devam ediyorlar.  3 mezunumuz ise hem çalışıp hem de yüksek lisans eğitimlerine devam etmektedirler. 2019 mezunlarımızdan 2 öğrencimiz yurtdışında (Kanada ve Tanzanya) çalışmaktadır. Türkiye’de çalışan mezunlarımız ise Ankara ve İstanbul’da çalışmaktadır. 2019 mezunlarımızın 11’i Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde yüksek lisans eğitimine devam ederken 8’i yüksek lisans eğitimine devam etmemektedir.

2020 Mezunlarımız