Devam Edenler

Nimet Uzal, Proje Yöneticisi, "İnce Film Kompozit Membranlar İle Basınç Geciktirmeli Ozmoz(PRO) Prosesi Kullanılarak Sürdürülebilir Enerji Üretimi" TÜBİTAK(1001), 2016-

Nimet Uzal, Proje Araştırmacısı, "Yesilırmak Havzası Noktasal Ve Yayılı Kirlilik Kaynakları Yönetimi" TÜBİTAK(1003), Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ülkü Yetiş, 2015-

Diğerleri

Cihan Ciftci, Proje Araştırmacısı, “Düşük Enerjili Kablosuz Ağ Sistemleri ile Yapılar için Yapısal Sağlık İzlemesi“, Tubitak-1505 Projesi, No: 5140062, 2015-2017.

Cihan Ciftci, Proje Yöneticisi Yardımcısı, “Mimar Sinan'ın İzinde: Restorasyon ve Taş İşçiliği Eğitimini Geliştirme/949“, Avrupa Birliği (AB) Projesi, No: 133086/M/ACT/TR/949, 2014-2015.

Ozvan, A., Topal, T., Akın, M., Akın, M.K., 2014-devam ediyor. Van Gölü çevresindeki kıyı koruma yapılarında kulanılan anroşmanların duraylılığının ve performansının değerlendirilmesi. TÜBİTAK Hızlı Destek Projesi, Proje No: 114Y384.

Akın, M., Akın, K. M., Özvan, A., Akkaya, I., Şengül, M. A., 2015, Evaluation of the liquefaction potential of Erciş (Van) settlement using various methods, Yuzuncu Yil University BAP No: 2014-HIZ-MİM.167, Van, Turkey.

Nimet Uzal, Proje Araştırmacısı, Alüminyum Mamül Üretim Sektöründe Öncelikli Atıkların Belirlenmesi ve Entegre Atık Yönetim Sisteminin Oluşturulması, TÜBİTAK, Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Nuray Ateş, Proje No: MAG 111R003, 2013-2015.

Burak Uzal, “High-Volume Natural Pozzolan Blended Cements Containing Nanoparticles: Properties, Hydration and Paste Microstructure”, The Scientific and Technological Research Council of Turkey, Proje No: 113M310, 2013- .

Burak Uzal, Proje Yöneticisi, “Development of Finely Ground Alumino-Silicate Based High-Performance Natural Mineral Admixtures for use in Mortar and Concrete Mixtures”, KOSGEB R&D and Innovation Program, Kayseri, Turkey, 2011- 2013.

Müge K. Akın, Proje Yöneticisi, 2015, Preparation of Microzonation Maps and Determination of Geo-Engineering Properties under Static and Dynamic Conditions for Yuzuncu Yil University Campus Area, Yuzuncu Yil University BAP No: 2011-YNL-MİM.01, Van, Turkey.

Nimet Uzal, Proje Yürütücüsü, Polimer Komplekslemeli Ultrafiltrasyon Prosesi ile İçme Suyundan Arsenik Giderimi”, Niğde Üniversitesi BAP, Proje No: FEB 22, 2010-2011.

Nimet Uzal, Proje Yürütücüsü, Misel Komplekslemeli Ultrafiltrasyon Prosesi ile İçme Suyundan Arsenik Giderimi, TUBİTAK, Proje No: 111Y009, 2010-2011.

 Topal, T., Akin, M., 2010, Erbaa makaslama dalga hızlarının belirlenmesi ve veri tabanının oluşturulması, METU BAP Project.

Topal, T., Akin, M., Akın, M., 2009, Investigations of Rockfall Problems Around Kastamonu Castle, METU (Middle East Technical University) BAP project No: 2008-03-09-05.

Ozsan, A., Akin, M., Akin, M., 2008, Investigation of Deterioration Mechanism of Some Travertines in Central Anatolia, Ankara University BAP project No: 20060745044.

Topal,T., Akin, M. GIS-based Seismic microzonation of Erbaa (Tokat), TUBITAK (The Scientific & Technological Research Council of Turkey), 2007-2009.

Topal,T., Akin, M. SPT based liquefaction in Erbaa (Tokat), METU (Middle East Technical University) Scientific Research Project, 2007-2008.

Nimet Uzal, Proje Bursiyeri, Tekstil Sektöründe Avrupa Birliği IPPC Direktifi ile Uyum Çalışmaları: BAT Uygulamaları, TÜBİTAK, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ülkü Yetiş, Proje No: ÇAYDAG-105Y088, 2005-2008.

Burak Uzal, Araştırmacı, “Use of Natural Zeolites in Building Industry”, The Scientific and Technological Research Council of Turkey, Proje No: 104M393, 2005-2007.

Topal, T., Akin, M., Özden, A.U, The assessment of rockfall hazard around Afyon Castle, METU (Middle East Technical University) Scientific Research Project No: 2004-03-09-02, 2004-2006, 28p.

Topal, T., Ertas, B., Akin, M., Mersin ve Kumkuyu Limanlarında Kullanılan Anroşmanların Performansları Dikkate Alınarak Dayanıklılık Kriterlerinin Belirlenmesi (in Turkish), TUBITAK (The Scientific & Technological Research Council of Turkey) Project No: 104Y178, 2004-2006.

Nimet Uzal, Proje Araştırmacısı, İndigo Boyama Atıksularının Membran Teknolojisi Kullanılarak Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanımı, ODTÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ülkü Yetiş, Proje No: BAP-08-11-DPT2002K120510-DK-5, 2002-2007.

Nimet Uzal, Proje Araştırmacısı, Doğal Zeolitlerin Çevre Kirliliğinin Önlenmesinde Kullanımı, ODTÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. İpek İmamoğlu, (BAP-2003-03-11-02), 2002-2004.

Nimet Uzal, Proje Araştırmacısı, Anaerobik Teknolojilerin Endüstriyel Atıksu Yönetiminde Uygulamaları, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Göksel N. Demirer, Devlet Planlama Teşkilatı Projesi, Proje No: AFP-03-11DPT.98K122800, 1998-2001.