Devam Edenler

 

Cihan Çiftçi, Yürütücü, Yeni Nesil Rüzgar Türbin Kanadı Prototipi, KOSGEB: AR-GE ve İnovasyon Destek Programı, 2020-2021, Bütçe: 443337.26 TL

 

Burak Uzal, Yürütücü, Doğal Hammadde Olarak Leonarditten Elde Edilen Eko-Verimli Süper Akışkanlaştırıcı Katkı Malzemelerinin Geliştirilmesi ve Bunların Çimento Esaslı Sistemlerle Uyumluluğu”, TÜBİTAK 1001 (119M523), 2019-Devam ediyor, Bütçe: 738000 TL, Ortaklar: Dr. Serhan İlkentapar (Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği), Dr. Erkan Yılmaz (Erciyes Üniversitesi, Temel Eczacılık Bilimleri)

 

Burak Uzal, Araştırmacı, “Fotokatalitik Etkiye Sahip Bütüncül Tasarım Yaklaşımı ile Geliştirilmiş Yeni Nesil Çok Fonksiyonlu Çimento Esaslı Kompozitler”, TÜBİTAK 1001 (118M917), 2018 – Devam ediyor, Ortaklar: Dr. Mustafa Şahmaran (Hacettepe Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü)

 

Müge Akın, Araştırmacı, Farklı Yöntemler ile Laboratuvar Ortamında Modellenerek İyileştirilen Organik Zeminlerin Nümerik Yöntemlere Bağlı Olarak Değerlendirilmesi, TÜBİTAK (119M974), 2020-(Devam ediyor), Ortaklar: Erciyes Üniversitesi

 

Müge Akın, Yürütücü, Doğal Afetlerin Ekonomik Etkilerinin Çoklu Karar Mekanizmaları ile İrdelenmesi, Diğer Kamu Kuruluşları (AFAD-UDAP), 2019- (Devam ediyor), Bütçe: 50000 TL, Partners: ODTÜ, TED Üniversitesi

 

Müge Akın, Araştırmacı, İgnimbiritlerde Kaynaşma Derecesi ile Litik Malzeme Şekli Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi BAP Araştırma Projesi, Proje No: BAP18F25, 2018-(Devam ediyor), Ortaklar: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

 

Nimet Uzal, Yürütücü, Evsel Atıksulardan Enerji, Nütrient ve Su Geri Kazanımında Yenilikçi Hibrit Bir Membran Proses Geliştirilmesi, TUBİTAK 1001 (119Y134), 2020-2022 Bütçe: 837614 TL, Ortaklar: Atatürk Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi

 

Nimet Uzal, Araştırmacı, Konya Altınapa Barajı'na Pestisit Taşınımının Modellenmesi ve Giderimi İçin Yenilikçi İleri Arıtım Yöntemlerinin Geliştirilmesi, TUBİTAK 1001 (118Y402), 2019-2022, Ortaklar: Yıldız Teknik Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi

 

Diğerleri

 

Burak Uzal, Araştırmacı, “Yeni Nesil Çok Hızlı Dayanım Kazanan Tamir Harçlarının Tasarımı ve İncelenmesi”, TÜBİTAK 1002 (119M159), 2019-2020. Ortaklar: Dr. Ülkü Sultan Keskin (Konya Teknik Üniversitesi).

 

Nimet Uzal, Araştırmacı, Yeşilırmak Havzası Noktasal ve Yayılı Kirlilik Kaynakları Yönetimi, TUBİTAK 1003, 2016-2020

 

Ali Ersin Dinçer, 2019,    Göynük Termik Santrali Çatak Φ560 İsale Hattı İyileştirme Projeleri Zamanla Değişen Akım için Sayısal Analizlerin Yapılması – Aksa Enerji

 

Müge Akın, Araştırmacı, 2019, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşim alanındaki killi zeminlerde presiyometre verilerinin zemin ön konsolidasyon basıncı ile olan ilişkisinin belirlenmesi. BAP Bireysel Araştırma Projesi, Proje No: FBA-2017.

 

Nimet Uzal, Yürütücü, İnce Film Kompozit Membranlar ile Basınç Geciktirmeli Ozmoz (PRO) Prosesi Kullanılarak Sürdürülebilir Enerji Üretimiİ, TUBİTAK 1001, 2016-2019

 

Müge Akın, Araştırmacı, Kapadokya (Nevşehir) Bölgesindeki Kaya Düşmelerinin Arazi Lazer Taraması (TLS) Yardımıyla 3-Boyutlu (3-D) Analizi ve Kaya Düşme Tehlike Haritalarının Oluşturulması. T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP), UDAP-G-16-03 nolu proje, 2016-2020

 

Müge Akın, Araştırmacı, 2016, Jet Enjeksiyon Uygulamasının Jeofizik Yöntemlerle Kontrolü Erciş Atıksu Arıtma Tesisi Örneği, YYÜ BAP projesi.

 

Burak Uzal, Araştırmacı, “Doğal Zeolitlerin Geopolimerik Aktivitelerini Etkileyen Parametrelerin Araştırılması”, TÜBİTAK 3501 2015-. 2017.

 

Kamil Aydın, Yürütücü, Zayıf Kat ve Yumuşak Kat Düzensizlikleri Arasındaki İlişkinin Nümerik ve Deneysel Olarak Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015-2016

 

Cihan Ciftci, Proje Araştırmacısı, “Düşük Enerjili Kablosuz Ağ Sistemleri ile Yapılar için Yapısal Sağlık İzlemesi“, Tubitak-1505 Projesi, No: 5140062, 2015-2017.

 

Cihan Ciftci, Proje Yöneticisi Yardımcısı, “Mimar Sinan'ın İzinde: Restorasyon ve Taş İşçiliği Eğitimini Geliştirme/949“, Avrupa Birliği (AB) Projesi, No: 133086/M/ACT/TR/949, 2014-2015.

 

Müge Akın, Araştırmacı, 2015, Erciş (Van) yerleşim alanının sıvılaşma potansiyelinin farklı yöntemlerle değerlendirilmesi:, Yüzüncü Yıl Üniversitesi BAP No: 2014-HIZ-MİM.167, Van.

 

Ali Ersin Dinçer, 2014-2015 ARAŞTIRMA PROJESİ: Yukarı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Enerji Santrali Dolusavak Hidrolik Model Çalışmaları – ODTÜ

 

Ali Ersin Dinçer, 2014-2014 ARAŞTIRMA PROJESİ: İncir Barajı ve Hidroelektrik Enerji Santrali Hidrolik Model Çalışmaları 2013.03.03.2.00.60 - ODTÜ                   

 

Müge Akın, Araştırmacı, 2014, Van Gölü çevresindeki kıyı koruma yapılarında kulanılan anroşmanların duraylılığının ve performansının değerlendirilmesi. TÜBİTAK Hızlı Destek Projesi, Proje No: 114Y384.

 

Nimet Uzal, Proje Araştırmacısı, Alüminyum Mamül Üretim Sektöründe Öncelikli Atıkların Belirlenmesi ve Entegre Atık Yönetim Sisteminin Oluşturulması, TÜBİTAK, Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Nuray Ateş, Proje No: MAG 111R003, 2013-2015.

 

Burak Uzal, Yürütücü, “Nanotanecikler İçeren Yüksek Miktarda Doğal Puzolan Katkılı Çimentolar: Özellikler, Hidratasyon ve Hamur İç Yapısı”, TÜBİTAK 1001 (113M310), 2013 - 2015.

 

Kamil Aydın, Yürütücü, Bağ Kirişli Perde Duvarların Yatay Yükler Altındaki Davranışının Tepe İtme Analizi ile Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2013-2015

 

Kamil Aydın, Yürütücü, A Novel Time Stepping Procedure for the Analysis of Structural Dynamic Problems, TUBITAK destekli proje, 2013-2014

 

Ali Ersin Dinçer, 2013-2014 ARAŞTIRMA PROJESİ: Artvin Barajı ve Hidroelektrik Enerji Santrali Dipsavak Model Çalışmaları 2013.03.03.2.00.12 - ODTÜ

 

Ali Ersin Dinçer, 2012-2013 ARAŞTIRMA PROJESİ: Beyhan 1 Barajı ve Hidroelektrik Enerji Santrali Su Alma Yapıları Hidrolik Model Çalışamaları – ODTÜ

 

Burak Uzal, Proje Yöneticisi, “Development of Finely Ground Alumino-Silicate Based High-Performance Natural Mineral Admixtures for use in Mortar and Concrete Mixtures”, KOSGEB R&D and Innovation Program, Kayseri, Turkey, 2011- 2013.

 

Kamil Aydın, Yürütücü, Üzerinde Çatlak Bulunan Euler-Bernoulli Kirişlerinin Sabit Eksenel Yük Altındaki Titreşim Frekansları, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2011-2013

 

Müge Akın, Yürütücü, 2015, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve yakın çevresindeki zeminlerin statik ve dinamik koşullardaki jeo-mühendislik özelliklerinin araştırılması ve mikrobölgeleme haritalarının hazırlanması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi BAP No: 2011-YNL-MİM.01, Van.

 

Nimet Uzal, Proje Yürütücüsü, Polimer Komplekslemeli Ultrafiltrasyon Prosesi ile İçme Suyundan Arsenik Giderimi”, Niğde Üniversitesi BAP, Proje No: FEB 22, 2010-2011.

 

Nimet Uzal, Proje Yürütücüsü, Misel Komplekslemeli Ultrafiltrasyon Prosesi ile İçme Suyundan Arsenik Giderimi, TUBİTAK, Proje No: 111Y009, 2010-2011.

 

Müge Akın, Araştırmacı, 2010, Erbaa makaslama dalga hızlarının belirlenmesi ve veri tabanının oluşturulması, METU BAP Project.

 

Müge Akın, Araştırmacı, 2009, Kastamonu kalesi çevresindeki kaya düşme tehlikesinin incelenmesi, ODTÜ BAP proje No: 2008-03-09-05.

 

Müge Akın, Araştırmacı, 2008, Orta Anadolu daki bazı travertenlerin bozunma mekanizmasının araştırılması, Ankara Universitesi BAP proje No: 20060745044.

 

Müge Akın, Araştırmacı, 2009, Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Yer Alan Erbaa Tokat İlçesinin Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Mikrobölgelendirmesi, TUBİTAK, 2007-2009.

 

Müge Akın, Araştırmacı, 2008, Kelkit vadisindeki Erbaa alüvyal zeminlerin sıvılaşma potansiyelinin belirlenmesi, ODTÜ BAP projesi, 2007-2008.

 

Müge Akın, Araştırmacı, 2007-2009, Aktif Fay Zonları ve Doğal Afetler Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının Doğal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin Oluşturulması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) (DPT), 05/09/2007 - 10/09/2009.

 

Nimet Uzal, Proje Bursiyeri, Tekstil Sektöründe Avrupa Birliği IPPC Direktifi ile Uyum Çalışmaları: BAT Uygulamaları, TÜBİTAK, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ülkü Yetiş, Proje No: ÇAYDAG-105Y088, 2005-2008.

 

Müge Akın, Araştırmacı, 2006, Afyon kalesi çevresinde kaya düşmesi tehlikesinin belirlenmesi, ODTÜ Proje No: 2004-03-09-02, 2004-2006, 28p.

 

Müge Akın, Araştırmacı, 2006, Mersin ve Kumkuyu Limanlarında Kullanılan Anroşmanların Performansları Dikkate Alınarak Dayanıklılık Kriterlerinin Belirlenmesi (in Turkish), TUBITAK (The Scientific & Technological Research Council of Turkey) Project No: 104Y178, 2004-2006.

 

Burak Uzal, Araştırmacı, “Use of Natural Zeolites in Building Industry”, The Scientific and Technological Research Council of Turkey, Proje No: 104M393, 2005-2007.

 

Kamil Aydın, Yürütücü, Hafif Agregalı Betonarme Elemanların Yapı Deprem Davranışına Etkisi, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Destekli Proje, 2003-2005

 

Nimet Uzal, Proje Araştırmacısı, İndigo Boyama Atıksularının Membran Teknolojisi Kullanılarak Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanımı, ODTÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ülkü Yetiş, Proje No: BAP-08-11-DPT2002K120510-DK-5, 2002-2007.

 

Nimet Uzal, Proje Araştırmacısı, Doğal Zeolitlerin Çevre Kirliliğinin Önlenmesinde Kullanımı, ODTÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. İpek İmamoğlu, (BAP-2003-03-11-02), 2002-2004.

 

Nimet Uzal, Proje Araştırmacısı, Anaerobik Teknolojilerin Endüstriyel Atıksu Yönetiminde Uygulamaları, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Göksel N. Demirer, Devlet Planlama Teşkilatı Projesi, Proje No: AFP-03-11DPT.98K122800, 1998-2001.