Devam Edenler

Müge Akın, Araştırmacı, Kapadokya (Nevşehir) Bölgesindeki Kaya Düşmelerinin Arazi Lazer Taraması (TLS) Yardımıyla 3-Boyutlu (3-D) Analizi ve Kaya Düşme Tehlike Haritalarının Oluşturulması. T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP), UDAP-G-16-03 nolu proje, 2016-

Müge Akın, Araştırmacı, İgnimbiritlerde Kaynaşma Derecesi ile Litik Malzeme Şekli Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi BAP Araştırma Projesi, Proje No: BAP18F25, 2018-

Nimet Uzal, Proje Yöneticisi, "İnce Film Kompozit Membranlar İle Basınç Geciktirmeli Ozmoz(PRO) Prosesi Kullanılarak Sürdürülebilir Enerji Üretimi" TÜBİTAK(1001), 2016-

Nimet Uzal, Proje Araştırmacısı, "Yesilırmak Havzası Noktasal Ve Yayılı Kirlilik Kaynakları Yönetimi" TÜBİTAK(1003), Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ülkü Yetiş, 2015-

Diğerleri

Müge Akın, Araştırmacı, 2019, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşim alanındaki killi zeminlerde presiyometre verilerinin zemin ön konsolidasyon basıncı ile olan ilişkisinin belirlenmesi. BAP Bireysel Araştırma Projesi, Proje No: FBA-2017.

Cihan Ciftci, Proje Araştırmacısı, “Düşük Enerjili Kablosuz Ağ Sistemleri ile Yapılar için Yapısal Sağlık İzlemesi“, Tubitak-1505 Projesi, No: 5140062, 2015-2017.

Cihan Ciftci, Proje Yöneticisi Yardımcısı, “Mimar Sinan'ın İzinde: Restorasyon ve Taş İşçiliği Eğitimini Geliştirme/949“, Avrupa Birliği (AB) Projesi, No: 133086/M/ACT/TR/949, 2014-2015.

Müge Akın, Araştırmacı, 2014, Van Gölü çevresindeki kıyı koruma yapılarında kulanılan anroşmanların duraylılığının ve performansının değerlendirilmesi. TÜBİTAK Hızlı Destek Projesi, Proje No: 114Y384.

Müge Akın, Araştırmacı, 2015, Evaluation of the liquefaction potential of Erciş (Van) settlement using various methods, Yuzuncu Yil University BAP No: 2014-HIZ-MİM.167, Van, Turkey.

Nimet Uzal, Proje Araştırmacısı, Alüminyum Mamül Üretim Sektöründe Öncelikli Atıkların Belirlenmesi ve Entegre Atık Yönetim Sisteminin Oluşturulması, TÜBİTAK, Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Nuray Ateş, Proje No: MAG 111R003, 2013-2015.

Burak Uzal, “High-Volume Natural Pozzolan Blended Cements Containing Nanoparticles: Properties, Hydration and Paste Microstructure”, The Scientific and Technological Research Council of Turkey, Proje No: 113M310, 2013-

Burak Uzal, Proje Yöneticisi, “Development of Finely Ground Alumino-Silicate Based High-Performance Natural Mineral Admixtures for use in Mortar and Concrete Mixtures”, KOSGEB R&D and Innovation Program, Kayseri, Turkey, 2011- 2013.

Müge Akın, Proje Yöneticisi, 2015, Preparation of Microzonation Maps and Determination of Geo-Engineering Properties under Static and Dynamic Conditions for Yuzuncu Yil University Campus Area, Yuzuncu Yil University BAP No: 2011-YNL-MİM.01, Van, Turkey.

Nimet Uzal, Proje Yürütücüsü, Polimer Komplekslemeli Ultrafiltrasyon Prosesi ile İçme Suyundan Arsenik Giderimi”, Niğde Üniversitesi BAP, Proje No: FEB 22, 2010-2011.

Nimet Uzal, Proje Yürütücüsü, Misel Komplekslemeli Ultrafiltrasyon Prosesi ile İçme Suyundan Arsenik Giderimi, TUBİTAK, Proje No: 111Y009, 2010-2011.

Müge Akın, Araştırmacı, 2010, Erbaa makaslama dalga hızlarının belirlenmesi ve veri tabanının oluşturulması, METU BAP Project.

Müge Akın, Araştırmacı, 2009, Investigations of Rockfall Problems Around Kastamonu Castle, METU (Middle East Technical University) BAP project No: 2008-03-09-05.

Müge Akın, Araştırmacı, 2008, Investigation of Deterioration Mechanism of Some Travertines in Central Anatolia, Ankara University BAP project No: 20060745044.

Müge Akın, Araştırmacı, 2009, GIS-based Seismic microzonation of Erbaa (Tokat), TUBITAK (The Scientific & Technological Research Council of Turkey), 2007-2009.

Müge Akın, Araştırmacı, 2008, SPT based liquefaction in Erbaa (Tokat), METU (Middle East Technical University) Scientific Research Project, 2007-2008.

Nimet Uzal, Proje Bursiyeri, Tekstil Sektöründe Avrupa Birliği IPPC Direktifi ile Uyum Çalışmaları: BAT Uygulamaları, TÜBİTAK, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ülkü Yetiş, Proje No: ÇAYDAG-105Y088, 2005-2008.

Burak Uzal, Araştırmacı, “Use of Natural Zeolites in Building Industry”, The Scientific and Technological Research Council of Turkey, Proje No: 104M393, 2005-2007.

Müge Akın, Araştırmacı, 2006, The assessment of rockfall hazard around Afyon Castle, METU (Middle East Technical University) Scientific Research Project No: 2004-03-09-02, 2004-2006, 28p.

Müge Akın, Araştırmacı, 2006, Mersin ve Kumkuyu Limanlarında Kullanılan Anroşmanların Performansları Dikkate Alınarak Dayanıklılık Kriterlerinin Belirlenmesi (in Turkish), TUBITAK (The Scientific & Technological Research Council of Turkey) Project No: 104Y178, 2004-2006.

Nimet Uzal, Proje Araştırmacısı, İndigo Boyama Atıksularının Membran Teknolojisi Kullanılarak Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanımı, ODTÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ülkü Yetiş, Proje No: BAP-08-11-DPT2002K120510-DK-5, 2002-2007.

Nimet Uzal, Proje Araştırmacısı, Doğal Zeolitlerin Çevre Kirliliğinin Önlenmesinde Kullanımı, ODTÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. İpek İmamoğlu, (BAP-2003-03-11-02), 2002-2004.

Nimet Uzal, Proje Araştırmacısı, Anaerobik Teknolojilerin Endüstriyel Atıksu Yönetiminde Uygulamaları, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Göksel N. Demirer, Devlet Planlama Teşkilatı Projesi, Proje No: AFP-03-11DPT.98K122800, 1998-2001.