Vizyon

Üçüncü nesil üniversite anlayışı çerçevesinde, inşaat mühendisliği eğitimi ve araştırmalarıyla topluma katkı sağlamada küresel bir öncü haline gelmek.

Misyon

 

AGÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünün misyonu:

• Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini en iyi şekilde sentezleyerek, akılcı çözümler sunarak, ülkemizde ve dünyada duyulan ihtiyaçlara cevap verebilecek altyapı ve üstyapı sistemlerini tasarlayan ve inşa edebilen mühendisler yetiştirmektir.

• Çok disiplinli çalışmalara yatkın, sorumluluklarının bilincinde, mesleki ve etik değerlere saygılı mühendisler yetiştirmektir.

• Ömür boyu öğrenmeyi ve bilgiyi paylaşmayı ilke edinen mühendisler yetiştirmektir.