AGÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI

KOMİSYONLAR

ÜYELER

Yatay/Dikey Geçiş, Çift Anadal/Yandal Programları, İntibak ve Mezuniyet Komisyonu

Doç. Dr. Halil İbrahim Fedakar
Doç. Dr. Ali Ersin Dinçer
Dr. Muhammet Atasever
Arş. Gör. Ömer Dilmen

Staj Komisyonu

Prof. Dr. Nimet Uzal
Dr. Öğr. Üyesi Cihan Çiftci
Doç. Dr. Abdullah Demir
Arş. Gör. Hakan Yalçın
Arş. Gör. Ersin Erdoğan

Müfredat, Ders Programı ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu

Doç. Dr. Ali Ersin Dinçer
Dr. Öğr. Üyesi Cihan Çiftci
Dr. Hürmet Küçükgöncü
Arş. Gör. Hediye Yorulmaz
Arş. Gör. Engin Yıldız

Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Komisyonu

Doç. Dr. Müge Akın
Dr. Eren Yağmur
Dr. Ayşe Gül

Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Burak Uzal
Prof. Dr. Kamil Aydın
Doç. Dr. Halil İbrahim Fedakar
Doç. Dr. Abdullah Demir
Dr. Hürmet Küçükgöncü
Dr. Eren Yağmur
Arş. Gör. Serhat Akşit
Arş. Gör. Sedat Gülçimen
Arş. Gör. Ömer Dilmen

Sanayi ve Mezunlarla İletişim Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Cihan Çiftci
Prof. Dr. Burak Uzal
Arş. Gör. Sedat Gülçimen
Arş. Gör. Engin Yıldız

Bölüm Tanıtım ve Web Sayfası Komisyonu

Prof. Dr. Nimet Uzal
Doç. Dr. Müge Akın
Arş. Gör. Serhat Akşit
Arş. Gör. Hakan Yalçın

Bölüm Etkinlikleri ve Akademik Performans İzleme Komisyonu

Prof. Dr. Kamil Aydın
Dr. Muhammet Atasever
Arş. Gör. Hediye Yorulmaz
Arş. Gör. Ersin Erdoğan

İş Sağlığı-Güvenliği, Atık Yönetimi ve Laboratuvarlar Komisyonu

Prof. Dr. Nimet Uzal
Doç. Dr. Müge Akın
Dr. Ayşe Gül