AGÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI

KOMİSYONLAR

ÜYELER

Yatay/Dikey Geçiş, Çift Anadal/Yandal Programları, İntibak ve Mezuniyet Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Fedakar

Doç. Dr. Ali Ersin Dinçer

Arş. Gör. Ömer Dilmen

Staj Komisyonu

Prof. Dr. Nimet Uzal

Dr. Öğr. Üyesi Cihan Çiftci

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Demir

Arş. Gör. Hakan Yalçın

Müfredat, Ders Programı ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu

Doç. Dr. Ali Ersin Dinçer

Dr. Öğr. Üyesi Cihan Çiftci

Dr. Hürmet Küçükgöncü

Arş. Gör. Hediye Yorulmaz

Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Komisyonu

Doç. Dr. Müge Akın

Dr. Eren Yağmur

Dr. Ayşe Gül

Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Burak Uzal

Prof. Dr. Kamil Aydın

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Fedakar

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Demir

Dr. Hürmet Küçükgöncü

Dr. Eren Yağmur

Arş. Gör. Serhat Akşit

Arş. Gör. Sedat Gülçimen

Arş. Gör. Ömer Dilmen

Sanayi ve Mezunlarla İletişim Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Cihan Çiftci

Prof. Dr. Burak Uzal

Arş. Gör. Sedat Gülçimen

Bölüm Tanıtım ve Web Sayfası Komisyonu

Prof. Dr. Nimet Uzal

Doç. Dr. Müge Akın

Arş. Gör. Serhat Akşit

Arş. Gör. Hakan Yalçın

Bölüm Etkinlikleri ve Akademik Performans İzleme Komisyonu

Prof. Dr. Kamil Aydın

Doç. Dr. Ali Ersin Dinçer

Arş. Gör. Hediye Yorulmaz

İş Sağlığı-Güvenliği, Atık Yönetimi ve Laboratuvarlar Komisyonu

Prof. Dr. Nimet Uzal

Doç. Dr. Müge Akın

Dr. Ayşe Gül