Doç.Dr. Burak UZAL

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 2007.

Araştırma Alanları: İleri bağlayıcı malzemeler, beton için doğal mineral katkı malzemeleri, çevre dostu çimento-beton sistemleri, hafif beton,      yüksek-performanslı beton, yüksek miktarda mineral katkı malzemesi içeren çimento ve beton sistemleri, çimento esaslı malzemelerin mikro ve nano yapıları.

E-posta: burak.uzal@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: aves.agu.edu.tr/burak.uzal/ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Cihan ÇİFTCİ

Doktora: Massachusetts Üniversitesi, Amherst, İnşaat Mühendisliği, 2012.

Araştırma Alanları: Deprem mühendisliği, yapı mekaniğinde olasılıksal yöntemler, yapıların statik ve dinamik analizi, Monte-Carlo simülasyonları, sonlu elemanlar yöntemi, yapı güvenliği, çelik yapı tasarımı, ağaç dinamiği, ağaçların risk değerlendirmesi.

E-posta: cihan.ciftci@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: aves.agu.edu.tr/cihan.ciftci/

 

Doç.Dr. Niğmet UZAL

DoktoraOrta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, 2007.

Araştırma Alanları: Su ve atıksu arıtımında membran prosesler, Endüstriyel atıksu arıtımı ve yeniden kullanımı, Fizikokimyasal arıtım prosesleri, Anaerobik biyoteknoloji.

E-posta: nigmet.uzal@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: aves.agu.edu.tr/nigmet.uzal/

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül ÖZGÜNER

Doktora: Bilkent Üniversitesi, Matematik, 2013.

Araştırma Alanları: Cebirsel ve geometrik topoloji, eğrilerin projektif uzaydaki topolojileri, altıncı dereceden basit tekilliği olan eğrilerin sınıflandırılması, altıncı dereceden Zariski çiftleri.

E-posta: aysegul.akyol@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: 

 

Doç.Dr. Müge AKIN

Doktora: ODTÜ, Jeoloji Müh., 2009.

University of Washington, Seattle, USA

AraştırmaAlanları: Sismik mikrobölgeleme, deprem jeolojisi, zemin ve kaya mekaniği, zeminlerde sıvılaşma, sismik tehlike analizleri, kaya düşmesi, CBS.

E-posta: muge.akin@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: aves.agu.edu.tr/muge.akin/

 

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Çağatay Erşan

Doktora: Ghent Üniversitesi, Biyobilimler Mühendisliği, 2016

Araştırma alanları: Biyobeton, kendini iyileştiren malzemeler, düşük maliyetli bakteri taşıyıcıları, beton katkı malzemeleri, doğal taşların yüzey iyileştirmesi, çelik korozyonunun inhibisyonu, biyogranülasyon, extremofil bakteriler, biyolojik yöntemlerle atık su arıtımı, biyojenik çöktürme, moleküler tekniklerle bakteri karakterizasyonu, çevre mikrobiyolojisi

E-posta: yusuf.ersan@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: aves.agu.edu.tr/5075/