Prof.Dr. Burak UZAL

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 2007.

Araştırma Alanları: İleri bağlayıcı malzemeler, beton için doğal mineral katkı malzemeleri, çevre dostu çimento-beton sistemleri, hafif beton,      yüksek-performanslı beton, yüksek miktarda mineral katkı malzemesi içeren çimento ve beton sistemleri, çimento esaslı malzemelerin mikro ve nano yapıları.

E-posta: burak.uzal@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: avesis.agu.edu.tr/burak.uzal/ 

 

Prof.Dr. Kamil AYDIN

Doktora: Kuzey Karolina Eyalet Üniversitesi, Yapı & Mekanik, Raleigh, NC, ABD, 2000.

Araştırma Alanları: Yapı Mekaniği, Deprem Mühendisliği, Yapı Dinamiği, Yapı Stabilitesi, Yapı Mühendisliği, Yapıların Performansı, Yapay Zeka Teknikleri (Soft Computing Techniques)

E-posta: kamil.aydin@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: avesis.agu.edu.tr/kamil.aydin

 

Prof.Dr. Niğmet UZAL

DoktoraOrta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, 2007.

Araştırma Alanları: Su ve atıksu arıtımında membran prosesler, Endüstriyel atıksu arıtımı ve yeniden kullanımı, Fizikokimyasal arıtım prosesleri, Anaerobik biyoteknoloji.

E-posta: nigmet.uzal@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: avesis.agu.edu.tr/nigmet.uzal/

 

Doç.Dr. Abdullah DEMİR

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 2017.

Araştırma Alanları: Yapı Mekaniği, İnşaat Kabloları, Kontak Mekanik, Yapı-sıvı Etkileşimi, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Sayısal Yöntemler, Çalkalanma Etkisi

E-posta: abdullah.demir@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: avesis.agu.edu.tr/abdullah.demir

 

 

Doç.Dr. Ali Ersin DİNÇER

Doktora: ODTÜ, İnşaat Müh., 2017.

Araştırma Alanları: Yapı-sıvı etkileşimi, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Yumuşatılmış Parçacık Hidrodinamiği, zamanla değişen akımın modellenmesi, su darbesi sorunu

E-posta: ersin.dincer@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: avesis.agu.edu.tr/ersin.dincer

 

Doç.Dr. Halil İbrahim FEDAKAR

Doktora: Gaziantep Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 2016.

Araştırma Alanları: Zemin Mekaniği, Ulaştırma Geotekniği, Zemin Stabilizasyonu, Fiber ile Güçlendirilmiş Zeminler, Geomalzelerin Gelişmiş Deney Sistemleri ile Analizi, İnşaat Mühendisliğinde Yapay Zeka Uygulamaları

E-posta: halilibrahim.fedakar@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: avesis.agu.edu.tr/halilibrahim.fedakar/

 

Doç.Dr. Müge AKIN

Doktora: ODTÜ, Jeoloji Müh., 2009.

University of Washington, Seattle, USA

Araştırma Alanları: Sismik mikrobölgeleme, deprem jeolojisi, zemin ve kaya mekaniği, zeminlerde sıvılaşma, sismik tehlike analizleri, kaya düşmesi, CBS.

E-posta: muge.akin@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: avesis.agu.edu.tr/muge.akin/

 

Dr. Öğr. Üyesi Cihan ÇİFTCİ

Doktora: Massachusetts Üniversitesi, Amherst, İnşaat Mühendisliği, 2012.

Araştırma Alanları: Deprem mühendisliği, yapı mekaniğinde olasılıksal yöntemler, yapıların statik ve dinamik analizi, Monte-Carlo simülasyonları, sonlu elemanlar yöntemi, yapı güvenliği, çelik yapı tasarımı, ağaç dinamiği, ağaçların risk değerlendirmesi.

E-posta: cihan.ciftci@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: avesis.agu.edu.tr/cihan.ciftci/

 

 
 

 

Yarı Zamanlı Öğretim Üyeleri

 

Dr. Levent SÜMER

Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, İnşaat Müh., 2017.

Araştırma Alanları: Proje Yönetimi, Gayrimenkul Finansmanı, Finansal Yönetim, Uluslararası Politik Ekonomi, Stratejik Yönetim

E-posta: leventsumer@gmail.com

 

 

 

Dr. Murat KÖMÜRCÜ

Doktora: Erciyes Üniversitesi, İnşaat Müh., 2007.

Araştırma Alanları: Proje Yönetimi

E-posta: murat.komurcu@agu.edu.tr