Dr. Halil İbrahim FEDAKAR

Doktora: Gaziantep Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 2016.

Araştırma Alanları: Ulaştırma Geotekniği,  Zemin İyileştirme, Yapay Zeka Tekniklerinin İnşaat Mühendisliğindeki Uygulamaları

E-posta: halilibrahim.fedakar@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: aves.agu.edu.tr/halilibrahim.fedakar/

 

Dr. Hürmet KÜÇÜKGÖNCÜ

Doktora: Erciyes Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 2018.

Araştırma Alanları: Deprem Mühendisliği, Yapı Mühendisliği

E-posta: hurmet.kucukgoncu@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: http://aves.erciyes.edu.tr/hurmetkgoncu/

 

 

Dr. Eren YAĞMUR

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 2018.

Araştırma Alanları: Yapı Mühendisliği, Lifli Betonlar, Yapıların Doğrusal Olmayan Analizi.

E-posta: eren.yagmur@agu.edu.tr

 

 

 

 

Arş.Gör. Serhat AKŞİT

Araştırma Alanları: Hidrolik Yapılar, Açık Kanallar, Balık Geçitleri.

E-posta: serhat.aksit@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: aves.agu.edu.tr/serhat.aksit/

 

 

 

Arş.Gör. Abdulkadir ÖZALP

Araştırma Alanları: Yapıların statik ve dinamik tasarımı ve analizi, Yapılardaki göçme mekanizmaları ve plastik analiz, Sonlu elemanlar metodu, Sürekli ortamlar mekaniği, Elastisite teorisi

E-posta: abdulkadir.ozalp@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: aves.agu.edu.tr/abdulkadir.ozalp/

 

 

Arş.Gör. Hakan YALÇIN

Araştırma Alanları: Plaxis ile zemin modellemesi, Kazık temeller, Organik zeminler, Killi zeminler.

E-posta: hakan.yalcin@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: aves.agu.edu.tr/hakan.yalcin/

 

 

 

Arş.Gör. Hediye YORULMAZ

Araştırma Alanları: Beton teknolojisi, yapı malzemeleri, yapı mekaniği.

E-posta: hediye.yorulmaz@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: aves.agu.edu.tr/hediye.yorulmaz/