Dr. Ayşe GÜL

Doktora: Eskişehir Teknik Üniversitesi,Çevre Mühendisliği, 2020

Araştırma Alanları: CO2 absorpsiyonu, adsorpsiyon ve elektrokoagülasyon ile su arıtımı, su ve atıksu arıtımında membran prosesler

E-posta: ayse.gul@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: avesis.agu.edu.tr/ayse.gul

 

 

 

Dr. Eren YAĞMUR

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 2018.

Araştırma Alanları: Yapı Mühendisliği, Lifli Betonlar, Yapıların Doğrusal Olmayan Analizi.

E-posta: eren.yagmur@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: avesis.agu.edu.tr/eren.yagmur

 

 

Dr. Hürmet KÜÇÜKGÖNCÜ

Doktora: Erciyes Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 2018.

Araştırma Alanları: Deprem Mühendisliği, Yapı Mühendisliği

E-posta: hurmet.kucukgoncu@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: avesis.agu.edu.tr/hurmet.kucukgoncu

 

 

Dr. Muhammet ATASEVER

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 2023.

Araştırma Alanları: Çimento Kimyası ve Mineralojisi, Alternatif Bağlayıcılar, Mineral Katkılar, Olgunluk Metodu

E-posta: muhammet.atasever@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: avesis.agu.edu.tr/muhammet.atasever

 

 

Arş.Gör. Engin YILDIZ

Araştırma Alanları: Yaşam Döngü Analizi, Doğal Taşlar

E-posta: engin.yildiz@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: avesis.agu.edu.tr/engin.yildiz/

 

 

 

Arş.Gör. Ersin ERDOĞAN

Araştırma Alanları: Geoteknik deprem mühendisliği

E-posta: ersin.erdogan@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: avesis.agu.edu.tr/ersin.erdogan

 

 

 

Arş.Gör. Hakan YALÇIN

Araştırma Alanları: Plaxis ile zemin modellemesi, Kazık temeller, Organik zeminler, Killi zeminler.

E-posta: hakan.yalcin@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: avesis.agu.edu.tr/hakan.yalcin/

 

 

Arş.Gör. Hediye YORULMAZ

Araştırma Alanları: Beton teknolojisi, yapı malzemeleri, yapı mekaniği.

E-posta: hediye.yorulmaz@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: avesis.agu.edu.tr/hediye.yorulmaz/

 

 

 

Arş.Gör. Ömer DİLMEN

Araştırma Alanları: Su kalitesi, uzaktan algılama

E-posta: omer.dilmen@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: avesis.agu.edu.tr/omer.dilmen

 

 

 

Arş.Gör. Sedat GÜLÇİMEN

Araştırma Alanları: Yaşam Döngü Analizi, Ulaştırmada Enerji Verimliliği, Sürdürülebilir Ulaşım

E-posta: sedat.gulcimen@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: avesis.agu.edu.tr/sedat.gulcimen

 

 

Arş.Gör. Serhat AKŞİT

Araştırma Alanları: Hidrolik Yapılar, Açık Kanallar, Balık Geçitleri, Köprü-Rüzgar Etkileşimi

E-posta: serhat.aksit@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: avesis.agu.edu.tr/serhat.aksit/