Mühendislik genel olarak, matematik ve fen bilimlerine ilişkin edinilen bilgileri kullanarak, doğanın sunduğu malzeme ve enerjilerin insanlığın yararına kullanılması için yöntemler geliştirip uygulamaya geçirilmesini sağlayan meslektir.

İnşaat mühendisliğini ise, deprem ve diğer doğal afetlere karşı dirençli bina ve köprülerden, etkin ve güvenli ulaşım sistemlerine; temiz içme suyu sistemlerinden, hidroelektrik üretiminin yapıldığı barajlara kadar her türlü yapılardan ve projelerden sorumlu olan kişiler olarak tanımlamak mümkündür.

Dünyanın ilk mühendislik dalı olan İnşaat mühendisliği, insanlığın başlaması ile birlikte hayatın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Ülkemizde İnşaat Mühendisliği olarak adlandırdığımız bu meslek, İngilizce’de “Medeniyet Mühendisliği” anlamına gelen "Civil Engineering" olarak adlandırılmaktadır.

İnşaat Mühendisleri Nerelerde Çalışır?

İnşaat mühendisleri kamu kuruluşlarında (DSİ, Karayolları ve İller Bankası vs.) görev alabilmektedirler. Akademik bir kariyer için üniversitelerde bilim ve araştırma alanlarında çalışmalar yürütebilmektedirler. Bunların dışında özel sektörde ya da kendi şirketlerini kurarak hayata geçirmek istedikleri projeler üzerinde çalışabilmektedirler.

İnşaat Mühendisliğinin Geleceği

İnşaat Mühendisliği, geçmişten günümüze her dönemde dünyadaki gelişimin ve değişimin temellerini oluşturan altyapı ve üstyapı unsurlarını insanlığın hizmetine sunmaktadır. Değişimin baş döndürücü bir hıza ulaştığı günümüzde İnşaat Mühendisliğinin önemi de giderek artmaktadır. Hızla gelişen kentleşme ve buna karşın yetersiz kalan altyapı unsurlarının yanı sıra hızlı nüfus artışının getirdiği sorunlar inşaat mühendisliği projelerine duyulan ihtiyacı da artırmaktadır. Dolayısıyla inşaat mühendisliği gelecekte de altyapı ve üstyapı unsurlarıyla yaşamı destekleyen bir mühendislik dalı olmaya devam edecektir.