2024-05-20 10:27:00

MÜDEK akreditasyonu çalışmaları kapsamında Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Hukuk Müşavirliği tarafından tertip edilen "Mühendislik Çözümlerinin Hukuksal Sonuçları" konusundaki hukuk eğitim semineri 22.Mayıs.2024 tarihinde saat 14.00-16.00 arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. İlgili eğitim katılım bağlantısı aşağıdadır. Katılım son sınıf öğrencileri için zorunlu olup, bitiminde 200-300 kelimelik bir rapor yazılması istenilecektir. Rapor, CE 404-Workplace Experience dersi kapsamında değerlendirmeye alınacaktır. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODZjMzIxZGUtMzg4OC00ZWNkLTkxM2ItNTdhZDllNGE5MmEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224ebbea79-0cb8-4817-9d44-b66492d06260%22%2c%22Oid%22%3a%220b1508b1-baf1-4aab-84d8-c4ac1e990465%22%7d