Hidrolik Laboratuvarı

AGÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik laboratuvarı, eğitim ve araştırma çalışmalarının bir arada yürütüldüğü bir laboratuvardır.

CE 272-Akışkanlar Mekaniği ve CE 371-Hidromekanik dersleri kapsamında öğrencilerimiz pek çok deneyi birebir gerçekleştirme imkanı bulmaktadır. Hidrolik laboratuvarımızda yapılan bu deneyler sayesinde, geleceğin inşaat mühendisleri olacak öğrencilerimiz, derslerde teorik olarak öğrendikleri konuları, laboratuvardaki uygulamalar sayesinde, görerek, dokunarak, uygulama deneyimi kazanmaktadırlar.

Bu laboratuvar bünyesinde hidrolik yapıların tasarım ve modellenmesi, su ve atıksu arıtım sistemlerinin işletim ve iyileştirilmesi yönünde araştırma projeleri sürdürülmektedir.