2020-11-04 10:49:00

Abdullah Gül Üniversitesi, Dr. Ali Ersin Dinçer ve Dr. Abdullah Demir'in çalışmaları nedeniyle parçacık yöntemlerinin araştırmacı ve endüstriyel kullanıcılarını temsil eden en önemli uluslararası kuruluş olan SPHERIC'e üye olarak kabul edilmiştir. Abdullah Gül Üniversitesi SPHERIC’e üyelik alan Türkiye’deki ilk ve tek kurumdur.

Dr. Dinçer ve Dr. Demir, Düzleştirilmiş Parçacık Hidrodinamiği ve sonlu elemanlar yönteminin kontak mekanik kullanılarak etkileşim içine sokulduğu özgün bir yapı-sıvı etkileşim modelini de içeren birçok sayısal modeli literatüre sunmuşlardır.