2021-09-28 17:15:00

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç Dr. Müge AKIN’ın, iki farklı projesi, TÜBİTAK tarafından ARDEB 1001 “Deprem Araştırmaları Çağrısı” kapsamında yürütücüsü olarak başlayacağı disiplinlerarası “Deprem Sonrası İdeal Konut Tasarım Kriterlerinin Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla Belirlenmesi ve Karar Destek Sistemi Oluşturulması” başlıklı proje bilimsel olarak desteklenmesine istinaden kabul edilmiştir. Ayrıca yine aynı çağrı kapsamında danışman olarak yer alacağı ve yürütücülüğünü Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden ve disiplinerarası “Geakdes: Gerçek Zamanlı Deprem Afet / Süreç Yönetimi İçin Yapay Zekâ Temelli Akıllı Karar Destek Sistemi” isimli proje de kabul edilmiştir.

Deprem Sonrası İdeal Konut Tasarım Kriterlerinin Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla Belirlenmesi ve Karar Destek Sistemi Oluşturulması başlıklı TÜBİTAK projesi, farklı disiplinleri ve parametreleri de dikkate alarak ideal deprem sonrası barınma ihtiyacına yönelik kriterleri ön plana çıkacaktır. Projede ayrıca AGÜ Mimarlık Bölümü’nden araştırmacı olarak Dr. Buket Metin yer alacaktır. Ayrıca araştırmacı olarak Erciyes Üniversitesi İnşaat ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerinden, ve Katalonya Politeknik Üniversitesi’nden yabancı araştırmacılar da yer alacaktır.

“Geakdes: Gerçek Zamanlı Deprem Afet / Süreç Yönetimi İçin Yapay Zekâ Temelli Akıllı Karar Destek Sistemi” başlıklı TÜBİTAK projesi kapsamında ise Yapay zeka temeline dayalı deprem sonrası ihtiyaç tespitine yönelik bir karar destek sistemi oluşturulacaktır. Yürütücülüğünü Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Mihrimah Özmen sürdürecek olup, yine aynı üniversiteden Harita Mühendisliği Bölümü’nden ve Kızılay Genel Müdürlüğü’nden araştırmacılar yer alacak olup, Doç Dr. Müge AKIN projede Danışman olarak yer alacaktır.