2022-06-01 11:10:00

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Niğmet UZAL, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Kayseri İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) Paydaş Çalıştayı”na katıldı.

Kadir Has Kongre Merkezi Lifos Salonu’nda 31 Mayıs-1 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen Kayseri İDEP Paydaş Çalıştay Programı’na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Buket Ergin, İklim Değişikliği Farkındalık Projesi Danışmanı Tamer Atalay ve Engin Algür ile sunum yapacak akademisyenler katıldı. Çalıştaya katılan bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Niğmet UZAL, “İklim Değişikliği: Atıksuların Yeniden Kullanımı” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Kayseri İklim Değişikliği Uyum ve Azaltım Eylem Planı hazırlanmasına yönelik "İDEP-Kayseri İklim Hareketi " projesi 28 Şubat 2022 tarihinde başlatılmıştır. İDEP Çalışma Grubuna yönelik ilk eğitim ve çalıştay toplantıları ise 28 Şubat-04 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. İDEP-Kayseri projesinin ilk aşamasında sera gazı envanteri ve iklim risk ve kırılganlık analizi yapılarak mevcut durum değerlendirilmiştir. Azaltım ve uyuma yönelik strateji, amaç ve hedefler ise şehrimizdeki tüm paydaşlarla birlikte başlangıcı bu organizasyon ile yapılan çalıştaylarla belirlenecektir.