2023-02-18 16:00:00

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Müge Akın, TÜBİTAK 1002-C projeleri kapsamında desteklenen “Maraş 7.7 ve 7.6 Depremleri Sonrası Yerinde Depreme Dayalı Kaya Düşmesi Olan Alanların Belirlenmesi” adlı projede Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan bir heyetle deprem bölgesinde teknik çalışmalarda bulundu.
 
Dr. Akın, bölgede incelemelerde bulunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a Adıyaman Gölbaşı'nda gerçekleşen kütle hareketleri ile sıvılaşmanın nasıl oluştuğu, etkileri ve iyileştirme yöntemleri hakkında bilgiler verdi.