Gelişen dünyada artan rekabet koşullarıyla birlikte iş yeri deneyiminin önemi de gün geçtikçe artmaktadır. Bu gereklilik doğrultusunda bölümümüz lisans programı yedi dönem (3.5 yıl) üniversitede eğitim, bir dönem iş yeri deneyimi olarak yeniden şekillendirildi. Öğrenciler, lisans öğrenimi dördüncü sınıfın bahar yarıyılında alacakları iş yeri deneyimi dersiyle tüm dönemi üniversite dışında inşaat sektörü kamu ve özel kuruluşlarında geçirecekler. Bu yaklaşım öğrencilerin mezuniyet öncesinde potansiyel iş sahalarında yer alarak mezuniyet sonrasında iş yeri deneyimi kazandıkları firmalarda veya diğer kuruluşlarda kariyerlerine devam etme olanaklarını arttıracaktır.