Yapı Laboratuvarı 

2015 yılında buyana hem eğitim öğretim hem de araştırma faaliyetleri için kullanılmakta olan AGÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarı, yapı malzemelerinin teknik özelliklerinin deneysel olarak tespit edilmeleri ve yenilikçi malzemelerin geliştirilmelerine yönelik ileri teknoloji donanım altyapısına sahiptir.

Laboratuvar İnşaat Mühendisliği lisans programında yer alan yapı malzemeleri alanı derslerinin içeriklerinde yer alan uygulama bölümlerinde, öğrencilerin yapı malzemelerini tasarlayarak ve özelliklerini test ederek yakında tanımalarını sağlayacak ekipmanlarla donatılmıştır. Laboratuvarda çelik, çimento, agregalar (kum, çakıl), kireç, alçı, beton, ahşap, plastik (polimer esaslı malzemeler) vb. daha ek çok yapı malzemesi tasarım sonrası laboratuvarda hazırlanabilmekte ve ardından ileri teknoloji ekipman ve cihazlarla test edilebilmektedir. Laboratuvar yer alan donanım altyapısı yapı malzemelerinin fiziksel, mekanik ve termal özellikleri ile dayanıklılıklarının (durabilite) tespit edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu kapsamda malzemelerin özgül ağırlıkları, su emme kapasiteleri, basınç ve çekme kuvvetlerine karşı dayanımları, tekrarlı yükler altında yorulma dayanımları, akışkanlık özellikleri, iklim şartları ile çok düşük ve çok yüksek sıcaklıklara dayanıklılıkları deneysel olarak çalışılabilmektedir.

Laboratuvar İnşaat Müh. lisans eğitimin ilk yılında yer alan inşaat mühendisliği tasarılarının temel prensiplerinin öğrenildiği Mesleğin Keşfi dersi ile ikinci yılda yer alan Malzeme Bilimi ve Yapı Malzemeleri derslerinde uygulamalı ve deneysel çalışmalarda öğrenciler tarafında yoğun olarak kullanılmaktadır. Ayrıca dördüncü yılda yer alan  teknik seçmeli dersler ile bitirme proje dersinin yapı malzemeleri konularında uygulamalı tasarım, üretim ve test çalışmaları için öğrencilerinin kullanımlarına açık bulunmaktadır.

Yapı laboratuvarı aynı zamanda Yüksek Lisans ve Doktora düzeyindeki lisansüstü öğrencilerin ve araştırmacıların yenilikçi yapı malzemeleri geliştirmeye yönelik bilimsel ve teknolojik araştırma çalışmaları için de hizmet vermektedir. Bu bilimsel çalışmalarda istekli ve gönüllü lisans öğrencileri de araştırma ekiplerine dahil olabilmekte ve bu sayede bilimsel çalışmalar için kendilerini geliştirme olanağı bulabilmektedirler.

AGÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarında yer alan bazı ekipman ve test/analiz cihazları şunlardır:

 • Üniversal çekme/basma test cihazı (60 ton kapasiteli)

 • Beton basınç ve eğilme dayanımı test cihazı (200 ton kapasiteli)

 • Harç ve beton karışımları hazırlama ekipmanları (karıştırıcı, kalıplar)

 • Agrega elek analizi seti

 • Çeneli kırıcı ve bilyalı öğütücü

 • Otomatik Vikat test cihazı (çimento priz süresi testi)

 • Beton slump test seti

 • Agrega özgül ağrılık testleri için özel tartım sistemleri

 • İklim simülasyon kabini (-20 ile +11o derece sıcaklık ve istenilen relatif nem değerlerinde çalışabilen)

 • Termal analiz cihazı (DT-TGA)

 • İzotermal kalorimetre cihazı

 • Harç reometresi (taze harçların reolojik özelliklerinin ölçümü)