Geoteknik Laboratuvarı

Geoteknik Laboratuvarı, AGÜ Çelik Bina içinde yer almakta ve bu laboratuvarda araştırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Geoteknik Laboratuvarı modern zemin mekaniği standart ve gelişmiş deney türlerini uluslararası standartlara uygun yapacak kapasiteye sahiptir. Laboratuvarda bilgisayar ile gerilme ve deformasyon kontrollü üç eksenli basınç, basit kesme, kesme kutusu, ödometre ile CBR mevcuttur.

Geoteknik Laboratuvarı öğretim amacıyla lisans öğrencileri tarafından kullanılmakta; bitirme projesi, lisansüstü öğrenim gören öğrenciler de bilimsel araştırma amaçlarıyla laboratuvar olanaklarından yararlanmaktadır.

 

 

 

GEOTEKNİK LABORATUVARI DENEY CİHAZLARI:

LİSANSLI YAZILIMLAR:

PLAXIS, ROCKSCIENCE , BENTLEY

Karmaşık geoteknik yapıların sonlu elemanlar yöntemi ile modellemelerinin gerçeğe yakın analiz edilebilmesi için kullanılmaktadırlar.